EUREKA Fon Mekanizmaları Nelerdir?

EUREKA bünyesinde;

Şeklinde 3 ayrı destek mekanizması bulunmakta olup bu destek mekanizmalarının herhangi bir tanesi aracılığıyla yapılan proje başvuruları desteklenmeye değer görülmesi halinde ulusal fonlar tarafından desteklenmektedir. TÜBİTAK, EUREKA programına sunulan projeleri TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. 1509 programına sadece sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. EUREKA projelerine katılan büyük ölçekli firmaların  projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.