EUREKA Kümeleri

Avrupa’nın öncü firmaları tarafından uzun dönemli ve stratejik öneme sahip, Avrupa’nın rekabetçiliğine katkı sağlayacak teknolojilerin geliştirilebilmesi için sunulacak projeleri desteklemek üzere oluşturulan girişimlerdir. Hem KOBİ’lerin ve hem de büyük ölçekli firmaların ihtiyaçlarını göz önünde tutan EUREKA kümeleri, endüstriyel yenilik ve ekonomik büyüme için birer hızlandırıcı işlevi görmektedir.

EUREKA kümeleri kendi teknoloji alanları çerçevesinde yenilikçi, sanayi girişimiyle oluşturulmuş, pazara yakın projeleri desteklemek üzere faaliyet yürütmektedir. Yönetim mekanizmalarında sanayi kuruluşlarının önemli rolü olması sayesinde EUREKA Kümeleri bilimsel çalışmaların pazara ulaşabilmesi için önemli birer araçlardır. Bu yapıları sayesinde EUREKA Kümeleri, Avrupa çapındaki rekabetçi projelerin ulusal fonlarla buluşmasına aracılık etmektedir.

EUREKA Kümeleri, EUREKA'nın destek mekanizmalarından bir tanesi olarak faaliyet göstermektedir. Küme projeleri ile ilgili süreç şu şekilde yürütülmektedir:

EUREKA Kümeleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

EUREKA Kümelerinin her birinin faaliyet alanları birbirinden farklı olduğu gibi çağrı takvimleri de birbirinden bağımsız şekilde her bir kümenin kendi yönetimi tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla kümelerin çağrı takvimlerinin kendi web sitelerinden takip edilmesi gerekmektedir. Kümelerin websitelerine ulaşmak için lütfen aşağıdaki görsellerine tıklayınız.