EUREKA Network Projeleri

EUREKA'nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan EUREKA Network Projeleri pazara yakın yenilikçi Ar-Ge Projelerinin ulusal kaynaklarla desteklendiği bir uluslarlararası işbirliği aracıdır. Ülkemizden bir kuruluş EUREKA Üyesi 44 ülkenin en az bir tanesinden en az bir ortakla başvuru yapabildiği bir fonlama mekanizmasıdır.

EUREKA Network Projeleri için herhangi bir konu kısıtlaması bulunmamaktadır. Ayrıca sürekli açık olan başvuru sistemi yoluyla istenilen anda proje başvurusu yapılması mümkündür.

EUREKA Network Projeleri kapsamında yapılacak başvurular ulusal fon kuruluşları tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak, bütün taraflarca desteklenmeye değer görülen projeler ulusal fonlarla desteklenecektir. TÜBİTAK, EUREKA Network Projeleri kapsamında sunulan projeleri TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. 1509 programına sadece sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. EUREKA projelerine katılan büyük ölçekli firmaların  projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

EUREKA Network Projeleri süreci şu şekilde yürütülmektedir:

EUREKA Network Projeleri ile ilgili her türlü detay için tıklayınız.