Eurostars

EUREKA'nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için yürüttükleri KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. Eurostars kapsamında herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Ar-Ge yoğun KOBİ’ler ana ortak (proje koordinatörü) olarak Eurostars projesi başlatabilirler. Personelinin veya cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayıran KOBİ’ler Ar-Ge yoğun KOBİ olarak tanımlanır. Proje ortağı olan KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmeler için bu koşul geçerli değildir.

Eurostars projeleri aşağıdaki nitelikleri sağlamalıdır:

  • Proje ana ortağı, Eurostars üyesi ülkelerden bir Ar-Ge yoğun KOBİ olmalıdır.
  • Proje ana ortağı Avrupa Birliği KOBİ tanımına uymalıdır.
  • Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
  • Herhangi bir ortak veya ülkenin projedeki faaliyetlere ve bütçeye katkısı % 75’i geçmemelidir.
  • Proje en fazla 36 ay içinde tamamlanmalıdır.
  • Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

Eurostars Projeleri süreci şu şekilde yürütülmektedir:

 

www.eurostars-eureka.eu/ adresine yapılacak uluslararası başvuruya paralel olarak aşağıdaki belgenin ulusal ön inceleme için eurostars@tubitak.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir:

Eurostars üyesi ülkelerin güncel listesi için tıklayınız.

Eurostars hakkında her türlü detay için tıklayınız.