Eurostars

EUREKA'nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için yürüttükleri KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. Eurostars kapsamında herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Eurostars projeleri aşağıdaki nitelikleri sağlamalıdır:

  • Proje ana ortağı, Eurostars üyesi ülkelerden yenilikçi bir KOBİ olmalıdır.
  • Proje ana ortağı Avrupa Birliği KOBİ tanımına uymalıdır.
  • Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan KOBİ ya da KOBİler tarafından gerçekleştirilmelidir.
  • Herhangi bir ortak veya ülkenin projedeki faaliyetlere ve bütçeye katkısı % 70’i geçmemelidir.
  • Proje en fazla 36 ay içinde tamamlanmalıdır.
  • Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

Eurostars çağrılarına başvurmadan önce mutlaka rehber dokümanları inceleyiniz.

Eurostars websitesi için tıklayınız.