Kısaca EUREKA...

EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan bir uluslararası işbirliği platformudur.

EUREKA, 1985 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından kurulmuştur. Zaman içerisinde EUREKA ağının etkisinin ve işlevselliğinin artmasıyla EUREKA programına üye ülkelerin sayısı, Avrupa dışından ülkelerin de bu ağa katılabilmeleriyle birlikte Kanada, Güney Kore, Güney Afrika ve Şili gibi ülkelerin katılımlarıyla artarak 44’e yükselmiştir.

EUREKA üye ülkelerinin güncel listesi için tıklayınız.

EUREKA bünyesinde;

Şeklinde 3 ayrı destek mekanizması bulunmakta olup bu destek mekanizmalarının herhangi bir tanesi aracılığıyla yapılan proje başvuruları desteklenmeye değer görülmesi halinde ulusal fonlar tarafından desteklenmektedir.

Sanayi–Sanayi Ar-Ge ve İnovasyon Uluslararası İşbirlikleri için EUREKA Programı kapsamında yürütülen projelere ülkemiz KOBİ ve sanayi kuruluşlarının katılımı TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. TÜBİTAK, EUREKA programına sunulan projeleri TEYDEB 1509 programıyla desteklemektedir. 1509 programına sadece sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir. EUREKA projelerine katılan büyük ölçekli firmaların  projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.