Bilgi Kaynakları

EUREKA hakkında her türlü bilgi için:
http://www.eurekanetwork.org/

EUREKA Network Projeleri için:
https://www.eurekanetwork.org/countries/turkey/network-projects/

Eurostars için:
https://www.eurostars-eureka.eu/

EUREKA Kümeleri hakkında her türlü bilgi için:
https://www.eurekanetwork.org/countries/turkey/clusters

Celtic-Next Kümesi için:
https://www.celticnext.eu/

EURIPIDES² Kümesi için:
https://www.euripides-eureka.eu/

Eurogia2020 Kümesi için:
http://www.eurogia.com/

Itea3 Kümesi için:
https://itea3.org/

Penta Kümesi için:
http://www.penta-eureka.eu/

Smart Kümesi için:
https://www.smarteureka.com/en/

Metallurgy Europe Kümesi için:
http://metallurgy-europe.eu/

TÜBİTAK ulusal fon mekanizması için:
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-pr...