Eurostars Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 • Eurostars projelerinin fon kaynağı nedir?
  Eurostars programında uluslararası işbirlikleri oluşturulurken projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. Türkiye’de Eurostars programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. 1709 TÜBİTAK Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi için lütfen tıklayınız.
   
 • Eurostars projelerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?
  • Proje ana ortağı; Eurostars üyesi ülkeden, Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun, yenilikçi bir KOBİ olmalıdır.
  • Projeye yapılacak katkının en az %50’si, projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
  • Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.
  • Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.
    
 • Eurostars’ta herhangi bir teknoloji alanı ya da sektör kısıtlaması var mıdır?
  Hayır, proje başvuruları için herhangi bir teknoloji alanı ya da sektör kısıtlaması bulunmamaktadır ancak projeler sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalıdır.
   
 • Kurulacak proje ortaklıklarının yapısı ile ilgili herhangi bir kısıtlama var mıdır?
  Hayır, oluşturulacak konsorsiyumun yapısı hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak proje ana ortağı Eurostars üyesi ülkelerden Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun bir KOBİ olmalıdır. Bununla birlikte üniversite ve araştırma kuruluşları, KOBİ’lerin veya büyük ölçekli işletmelerin alt yüklenicisi olarak Eurostars projelerinde yer alabilmektedir. Ayrıca proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Avrupa Birliği’ne göre  KOBİ tanımı nedir?
  AB KOBİ tanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı 6 Mayıs 2003 tarihli “Commission Recommendation concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises” dokümanını inceleyebilirsiniz.
   
 • Eurostars projeleri nasıl değerlendirilir?
  Eurostars projeleri öncelikle alanında uzman uluslararası hakemler tarafından yalnızca proje başvuru dokümanları dikkate alınarak teknik bir değerlendirmeye tabi tutulur. Sonrasında tüm proje başvuruları ortak uluslararası panel değerlendirmesinde  görüşülerek aldıkları puana göre sıralanır. Sıralama sonucunda eşik değeri geçen projeler Eurostars projesi olmaya hak kazanır.
   
 • Eurostars projesi başlatmak için neler yapılmalıdır?
  Şirketiniz AB KOBİ tanımına uygunsa, Eurostars projesi başlatabilir ve proje koordinatörü olabilirsiniz. Başvuru ve rehber dokümanlar için lütfen https://www.eurekanetwork.org/countries/turkey/eurostars/ adresini ziyaret ediniz. 
 • Proje fikrime nasıl ortak bulabilirim? 
  Eurostars çağrılarına başvuranların, proje ortaklarını kendilerinin bulmaları beklenmektedir. Genellikle, ortaklık kurulurken daha önce iş yapılan paydaşlar, proje pazarı ya da ortak bulma etkinliklerinde edinilen irtibatlar tercih edilmektedir. TÜBİTAK yıl içerisinde buna yönelik olarak etkinlikler düzenleyebilmektedir. Etkinlikler www.tubitak.gov.tr adresinde "Duyurular" başlığından takip edilebilir.
 • Proje başvurusunu nasıl yapmalıyım?
 • Eurostars proje başvurusunu doğrudan EUREKA/Eurostars web sayfasından (https://www.eurekanetwork.org/countries/turkey/eurostars/) yapmalısınız. Başvuru sırasında sizden Eurostars başvuru formu, şirketinizin bir önceki yıla ait bilançosu ile proje ortakları arasındaki  görev ve sorumlulukları belirten taslak bir anlaşma sunmanız istenecektir.

 

 • Eğer projem ilk başvuruda reddedildiyse tekrar aynı proje ile başvurabilir miyim?
  Eğer projeniz, nitelik bakımında yetersiz bulunması sebebiyle reddedildiyse, aynı başvuruyu yeniden yapmanız mümkün değildir. Ancak eğer başvurunuz finansal yetersizliklerden dolayı fonlanamadıysa bu durumda aynı proje fikri ile tekrar başvurabilirsiniz. Ancak bazı çağrı dönemlerinde proje başvuru formlarında güncelleme yapılabildiği için bu değişiklik ihtimali göz önünde bulundurularak başvuru formu doldurulmalıdır.
   
 • Başvuru yaparken hangi dökümanlara ihtiyaç vardır?
  • İngilizce olarak doldurulmuş başvuru formu,
  • Her katılımcının bir önceki mali yılına ait finansal raporunun tasdikli sureti,
  • Eğer bir önceki mali yılına ait finansal raporun tasdikli sureti geçerli bir sebepten dolayı sağlanamıyorsa (yeni kurulmuş bir şirket…vb) bu durumda iş planı ile de başvurulabilir.
  • Kamu kurumlarının (üniversiteler, hastaneler) bu belgeyi sağlamalarına gerek yoktur.
  • Bu belgeler başvuru sahiplerinin kendi resmi dillerinde olabilir.
  • Eurostars tarafından hazırlanmış ve internet sitesindeki mevcut iskelet anlaşmaya uygun olarak İngilizce hazırlanmış bir Konsorsiyum Anlaşma Taslağı.
  • Başvuruda gerekli olabilecek tüm dokümanlar için https://www.eurekanetwork.org/countries/turkey/eurostars/guidelines adresini ziyaret ediniz.

 

 • Proje başvuruları hangi ölçütlere göre değerlendirilir?
  Eurostars proje başvuruları değerlendirilirken üç ana ölçüte başvurulur.
  • Temel değerlendirme: Ortaklık, ortaklar ve proje yapısı ile ilgili değerlendirmeleri içerir. Projenin çalışma planı ve ortakların projedeki görevleri bakımından yeterliklerini inceler.
  • Teknoloji ve yenilik: Projede yer alması gereken yenilik ve teknolojik gelişme derecesini inceler.
  • Piyasa ve rekabet edebilirlik: Hedef pazar, proje sonuçlarının karlılığı ve projede yer alan ortakların rekabet bakımında elde edecekleri avantajlarını inceler.
  • Eurostars projeleri için finansal destek nasıl sağlanır?
 • Eurostars etik incelemesi ve gereklilikleri nelerdir?
  • Lütfen detaylı bilgi ve ilgili rehber dokümanlar için tıklayınız.