EUREKA kapsamında sunulacak proje başvurularında aranan en önemli şartlardan bir tanesi uluslararası işbirliği kurma zorunluluğudur. EUREKA üye ülkelerinden en az bir tanesinden bir ortak ile birlikte başvuru yapılmalıdır. Bazı çağrılara özel ortak arama platformu kurulsa da tüm çağrılara yönelik böyle bir destek platformu imkânı sağlanamamaktadır.

Araştırmacılarımızın ulusal seviyede gerçekleştirdikleri çalışmalarını ve proje fikirlerini uluslararası seviyede ortaklıklar ile genişleterek gerçekleştirebilmeleri amacıyla COVID-19 konulu çalışmalara dair ortak arama imkânı sunan bazı bağlantılar aşağıda sunulmuştur. Bağlantılarda sunulan platformların şartlarına göre potansiyel ortaklık arayışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Platformlar doğrudan EUREKA ile ilintili olmayıp COVID-19 hakkında çalışma yürüten veya yürütmek isteyen araştırmacı, akademisyen ve özel sektör katılımcıları tarafından kullanılmaktadır.

 

https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/

https://eithealth.eu/covid-19-making-connections/#.offer

https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus

https://euvsvirus.org/nextsteps/