Ulusal kaynaklar ile pazara yönelik uluslararası Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklendiği EUREKA Programı ile EUREKA Seyahat Desteği’ne ilişkin detayların paylaşıldığı EUREKA Bilgi Günü, 26 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da çok sayıda KOBİ ve büyük işletmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın “İşbirliği Çağında Uluslararası İşbirliği ve EUREKA imkanları” başlıklı açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlikte, EUREKA Programı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Eurostars ve başvuru süreçleri yenilenen EUREKA Seyahat Desteği ve TEYDEB 1509 Programı tanıtılarak katılımcıların soruları yanıtlandı. Etkinliğin son bölümünde ise, EUREKA programından yararlanmış firmalar tecrübelerini bir panel oturumunda aktardılar.