Eureka üyesi olmayan ülkeler ile işbirliği yapma imkânı sağlayan bir Eureka aracı olan GlobalStars kapsamında Brezilya ile işbirliği imkânı sunan çağrı 26 Nisan 2022 tarihi itibari ile başvuru almaya başlamıştır.

Brezilya’nın yanı sıra Eureka üyesi ülkeler Türkiye, Belçika (Valonya), Finlandiya, İspanya, Hollanda çağrıya dâhil olan ülkeler arasındadır. Çağrı kapsamında desteklenecek projeler Eureka Network Projesi olarak değerlendirilecektir.

Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma, Brezilya’dan en az bir ortakla çağrıya proje önerisi sunabilecektir. Bu şart sağlandıktan sonra çağrıya katılım sağlayan ülkelerden de ortak eklenebilmektedir. Brezilya’dan katılacak olan ortağın proje yazımı öncesinde mutlaka fonlayıcı kuruluşu olan EMBRAPII (https://embrapii.org.br/) ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Proje fikirleri için tüm teknoloji alanlarında proje önerisi sunulabilecektir. Ancak, katılımcı ülkeler özellikle aşağıdaki alanlarda proje tekliflerini memnuniyetle karşılamaktadır:

 • Sürdürülebilirlik
  • Temiz su ve sanitasyon
  • Döngüsel ve biyo-tabanlı ekonomi,
  • Temiz enerji,
  • Tarım
 • Sağlık
  • Yaşam tarzını ve yaşam ortamını iyileştirmek
  • Bakım noktası teşhisi,
  • Bulaşıcı, kronik hastalıkların tedavisi

Başvurular uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir.

 1. Aşama: Tüm ortaklar, çağrı web sayfasında bulunan Eureka proje başvuru formunu çevrimiçi olarak (https://eureka.smartsimple.ie/) doldurmalıdır. Her başvuru, bu başvuruda yer alan ülkelerin ulusal Eureka ofisleri tarafından ön değerlendirmeye alınacaktır. 1. Aşama için son başvuru tarihi 11 Ekim 2022’dir.
 2. Aşama: Türk katılımcıların uluslararası başvuru formuyla birlikte TEYDEB’in 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Programına https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm adresinden başvuru yapmaları da gerekmektedir. Çağrı takvimine uygunluk açısından 1509 Programına gerçekleştirilecek ulusal başvurunun 18 Ekim 2022 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Ülkemizden üniversiteler ve araştırma enstitüleri 1509 Programına doğrudan ortak olarak başvuru yapamamakta, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilmektedir. 1509 Programı kapsamındaki projelerde bütçe üst sınırı bulunmamaktadır. KOBİ’ler için proje bütçesinin %75’ine, büyük işletmeler için ise %60’ına kadar hibe imkanı tanınmaktadır. Proje süresi en fazla 36 ay olmalıdır.

Çağrı detayları için lütfen tıklayınız.

1509 Programı ile ilgili bilgi için tıklayınız.

 

Detaylı bilgi için:

Umut EGE
T +90 312 298 18 61
eureka@tubitak.gov.tr