Eurostars-3 Programı kapsamında 2022 yılının ikinci çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, Türkiye’den bir ve Eurostars üye ülkelerinden en az bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Eurostars-3, Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle, Ufuk Avrupa/Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında, “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs - INNOVSMEs)” altında oluşturulan bir programdır. 2022-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

Eureka’nın en önemli destek mekanizmalarından biri olan Eurostars-3 kapsamında açılan çağrılarda herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde sivil amaçlı Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Proje konsorsiyumlarında yenilikçi bir KOBİ’nin koordinatör olarak yer alması gerekmektedir. Ayrıca, çağrıya proje önermek isteyen Türk ekiplerin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri en az bir yabancı paydaş ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. Ortaksız/tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Eurostars-3 hakkında daha fazla bilgi, yardımcı dokümanlar ve uluslararası başvuru için lütfen tıklayınız.

Eurostars-3 2022 yılının ikinci çağrısında ülkemizde yerleşik firmaların ve ülkemiz araştırmacılarının birlikte sundukları proje başvuruları alınacaktır.  Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, ortakların birlikte tek bir ulusal ön proje başvurusu yapmaları ve ortak proje başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Çağrı kapsamında yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları çağrıya tek başına başvuruda bulunamazlar. İlgili kurumların başvuruları en az bir sermaye şirketi ortaklığında kabul edilmektedir. Sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabileceği uluslararası Eurostars proje başvuruları ve süreçleri Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında oluşturulan “1709-EUREKA-EUROSTARS 2022/2” kodlu ve “Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu” başlıklı ulusal çağrı kuralları çerçevesinde yürütülecektir.

Ulusal başvuru öncesinde çağrı metninin dikkatle incelenmesi gerekmektedir, başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olabilir. Ulusal çağrı metni ve kurallar için lütfen tıklayınız.

Çağrıya proje önerisi sunacak ülkemizde yerleşik tüm kurum ve kuruluşların ulusal ön uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi için uluslararası başvuruya ek olarak ulusal çağrı takvimine uygun olarak kuruluş bazlı ön kayıt başvurusu ve ulusal ön proje başvurusunu TÜBİTAK PRODIS üzerinden belirtilen tarihlerde tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kabul alan Türk ekiplerin TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Ulusal ön kayıt ve ön proje başvurusu için lütfen tıklayınız.

  • Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 15 Eylül 2022 saat 14.00 (Orta Avrupa Saati).
  • Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 28 Eylül 2022 saat 17.00 (Türkiye Saati)
  • Ulusal ön proje başvuruları için son tarih 4 Ekim 2022 23.59 (Türkiye Saati)

 

TEYDEB 1709 Programı ve önkayıt Hakkında Sorularınız için:

 

1709@tubitak.gov.tr

teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr

 

Eurostars-3 Programı Hakkında Sorularınız için:

 

Dr. Elif DOĞAN-ARSLAN
Eurostars Ulusal Proje Koordinatörü (NPC)/ Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı Koordinasyon Grubu Temsilcisi

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
TÜBİTAK

Tel: 0312 298 1416
E-posta: eurostars@tubitak.gov.tr