Eureka çatısı altında yazılım inovasyonu odaklı faaliyet gösteren ITEA Kümesi’nin 2022 yılı çağrısı 13 Eylül’de açılacak.

Uluslararası konsorsiyum başvuruları iki aşamalı olan çağrının, söz konusu ilk iki aşamasında başvurular ITEA Sekretaryası’na yapılacak ve ardından firmalardan talep edilen evraklar fonlayıcı kamu kuruluşlarına iletilecektir. İlk iki aşamayı başarılı bir şekilde tamamlayıp “ITEA Label”ı almaya hak kazanan firmalar son aşamada TEYDEB 1509 Programına ulusal başvurularını yaparak başvuru sürecini tamamlayacaktır.

Çağrının ilk adımı olan Project Outline (PO) aşamasında uluslararası konsorsiyumlardan projelerinin amaçlarını, yeniliklerini ve yaratmayı planladıkları etkileri kapsayan noktaları ITEA sekretaryasının talep ettiği kriterlerde sekretaryaya iletmeleri beklenmektedir. İlk aşamada “kabul” alan firma temsilcileri, Full Project Proposal (FPP) aşamasına davet edilecek olup, firmalardan ilk aşamada PO olarak ilettikleri proje fikirlerinin tam kapsamlı olarak sunmaları talep edilmektedir. Bu aşamayı da başarılı biçimde tamamlayan firmalar, ITEA Label’ı almaya hak kazanarak TEYDEB 1509 başvurusu yapacakları son aşamaya geçecektir.

Başvuru yapmayı planlayan firmaların uluslararası konsorsiyumlarında en az iki ülkeden en az iki firma bulunmasının zorunlu olduğu ve proje ortağı ülkelerden en az birinin Eureka Üyesi Ülke diğerinin de Eureka Üyesi Ülke ya da Eureka Asosiye Ülkelerden biri olması gerektiği unutulmamalıdır.

PO aşamasının son başvuru tarihi 15 Kasım 2022 olan çağrının sonraki aşamaları ve çağrı takvimi için ITEA web sayfasını ziyaret ediniz.

https://itea4.org/current-call.html

İletişim ve detaylı bilgi için:

Dr. Ayda KARA PEKTAŞ

ITEA Kümesi Ulusal irtibat Noktası

0312 298 1729

eureka@tubitak.gov.tr