İleri imalat (advanced manufacturing) teknolojilerine odaklanmış bir EUREKA kümesi olan SMART'ın dördüncü çağrısı yayınlandı. 16 Eylül 2020 itibari ile proje önerilenizi gönderebileceğiniz çağrı 14 Aralık 2020 tarihine kadar açık kalacak.

İki aşamalı (PO ve FPP) olarak başvuru alacak olan çağrıya online başvuru yapılacaktır. FPP değerlendirmesi sonrasında etiket (Label) alan proje önerileri TEYDEB'in 1509 Programına ulusal başvurularını yapmaya davet edilecektir.

Proje önerilerinin aşağıdaki konulardan herhangi birinin kapsamında olması beklenmektedir:

  • Gelişmiş Üretim Süreçleri (Advanced Manufacturing Processes)
  • Akıllı ve Uyarlanabilir Üretim Sistemleri (Intelligent & Adaptive Manufacturing Systems)
  • Kişi-Makine İşbirliği (Person-Machine Collaboration)
  • Sürdürülebilir Üretim (Sustainable Manufacturing)
  • Dijital, Sanal ve Verimli Şirketler (Digital, Virtual & Efficient Companies)
  • Müşteri Bazlı İmalat (Customer-Based manufacturing)

Yukarıda sayılan konular hakkıda yenilikçi fikirleri olan ve ortak arayan fikir sahiplerinin projelerini sunabilecekleri ve ortak arama imkanına ulaşabilecekleri bir proje teklifleri günü (PO Proposers' Day) düzenlenecektir. 5 Kasım 2020'de çevrimiçi şekilde düzenlenecek etkinliğin detayları SMART Kümesi web sayfasından duyurulacaktır.

Çağrı ile ilgili olarak detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İletişim:

Umut EGE
T +90 312 298 18 61
eureka@tubitak.gov.tr