Eureka kümelerinin ortak olarak yayınladıkları “Sürdürülebilir Endüstri” (Sustainable Industry) konulu çağrı 1 Şubat 2022 itibari ile açıldı.

Eureka çatısı altında, CELTIC-NEXT, EUROGIA, ITEA, SMART ve Xecs Kümeleri, odak alanlarında sürdürülebilirliği hızlandırmak için güçlerini birleştirdi.

 

Çağrının Amacı

Küresel bağlamda dijital ve yeşil dönüşümün sağlanabilmesi için sürdürülebilir endüstri ve enerjinin doğru kullanımı kritik önem taşımaktadır. Eureka Kümeleri Sürdürülebilirlik Çağrısı, uluslararası işbirliği projeleri ile bu önemli alanlarda yenilikleri teşvik etmek için tasarlanmıştır.

 

Çağrının Odak Alanları

  1. Yeşil Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Green ICT)
  2. Daha iyi gözlem ve veri kullanımı için uzay-yeryüzü-okyanus entegre sistemleri (Space-earth-ocean integrated systems for better observation and data exploitation)

 

Hangi Ülkeler Çağrıyı Destekliyor?

Türkiye dâhil 16 ülkenin (Avusturya, Belçika (Flanders ve Wallonia), Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, G. Afrika, G. Kore, İrlanda, İspanya, İsveç, Kanada, Lüksemburg, Macaristan, Portekiz ve Singapur) destek verdiği çağrıya aktif olan tüm Eureka kümeleri (ITEA, Celtic-Next, Xecs, Smart, Eurogia) dahil olacaktır.

 

İlgili ülkelerden en az bir ortak ile birlikte proje teklifinin sunulması gerekmektedir.

 

Nasıl Başvuru Yaparım?

Uluslararası başvurular Eureka sürdürülebilirlik çağrısı web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ve bu aşamalarda TÜBİTAK’a ayrıca başvuru yapılmayacaktır.

 

İki aşamalı olarak yürütülecek olan çağrının birinci aşamasında fikir sahibi firmalardan uluslararası başvurularını proje teklifi olarak  (PO – Project outline) sunmaları istenmektedir. Yapılacak değerlendirme sonrasında başarılı bulunanlar tam proje teklifi (FPP-full project proposal) sunmaya davet edilecektir. Bu aşamada gerçekleştirilecek değerlendirmede başarılı olan ve etiket (label) almaya hak kazanan projeler, ulusal başvuru yapmaya davet edilecektir.

 

Türk ortakların ulusal başvuru süreçleri ise TEYDEB’in 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile yürütülecektir.

 

Çağrının Takvimi

Uluslararası Ortak Arama Etkinliği: 23 Mart 2022

Türkiye Ulusal Bilgi Günü: 14 Mart 2022, 10:00-11:30 (TSİ)

Birinci Aşama (PO) Başvuru Kapanma Tarihi: 2 Mayıs 2022

İkinci Aşama (FPP) Başvuru Kapanma Tarihi: 30 Eylül 2022

Çağrı Sonuçlarının Duyurulması: 2023’ün ilk çeyreği

 

Türkiye Ulusal İrtibat Noktaları

CELTIC-NEXT, EUROGIA, SMART ve Xecs Kümeleri için:
Umut EGE
Adres: TÜBİTAK Başkanlık, Tunus Caddesi No:80, Kavaklıdere/Ankara
Telefon: +90 312 298 18 61
E-posta: eureka@tubitak.gov.tr

 

ITEA Kümesi için:
Dr. Ayda KARA PEKTAŞ
Adres: TÜBİTAK Başkanlık, Tunus Caddesi No:80, Kavaklıdere/Ankara
Telefon: +90 312 298 17 29
E-posta: eureka@tubitak.gov.tr