Türkiye’nin EUREKA Temmuz 2023 - Haziran 2024 Dönem Başkanlığı adaylığı, Belçika’da düzenlenen Yüksek Seviyeli Grup Toplantısında tüm üyelerin desteğini alarak oy birliğiyle onaylandı.

Türkiye’nin EUREKA dönem başkanlığı görevi TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülecek. Bu kapsamda Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024’te TÜBİTAK ev sahipliğinde üç büyük toplantı ve EUREKA üyesi ülkelerden firmaların katılacağı Küresel İnovasyon Zirvesi yapılacak.  Sosyal etkinlikler ile desteklenen toplantılar ülkemizin Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin tanıtımı konusunda avantaj sağlayacak.

Türkiye’ye Prestijli Görev

EUREKA Dönem Başkanlığı göreviyle 47 üyeli ağın başkanlığını ve EUREKA Derneği’nin başkanlığını yürütecek olan TÜBİTAK, bu göreviyle önemli sorumluluklar ve yükümlülükler alırken, aynı zamanda ülkemize ciddi bir prestij kazandıracak. Diğer ülkeler ile sürekli iletişimde kalınması ve EUREKA’nın faaliyetlerinin başkan ülkenin stratejik önceliklerine göre TÜBİTAK Koordinasyonunda yönlendirilebilmesi en önemli avantajlar arasında yer alıyor.

Temel karakteristik özellikleri ile alanında lider bir platform olan EUREKA’nın kurucu ve aktif üyelerinden bir tanesi olarak, platformun küresel seviyede sağladığı iş birliği imkânlarından önemli düzeyde fayda sağlanıyor. 47 üye ülkenin yanı sıra üye olmayan ülkeler ile de iş birliği fırsatı tanıyan destek araçları, endüstrinin ve ülkelerin önceliklerine göre hızlıca pozisyon alınarak şekillendirilebilen esnek çağrı yapıları sayesinde güncel teknolojik konularda hızlı şekilde uluslararası sanayi işbirliği yaratılabiliyor.

EUREKA Hakkında

EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan önemli bir uluslararası iş birliği platformu olarak biliniyor.

EUREKA, 1985 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 18 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından kuruldu. Zaman içerisinde EUREKA ağının etkisinin ve işlevselliğinin artmasıyla Kanada, Güney Kore, Güney Afrika ve Singapur gibi Avrupa dışından ülkelerin de ağa dahil olmasıyla, üye sayısı 47’ye yükseldi.

Türkiye, 1998-1999 ve 2012-2013 yılları arasında olmak üzere iki dönem EUREKA Dönem Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Türkiye’nin EUREKA Kapsamındaki Faaliyetleri

1985’ten bu yana EUREKA’da aktif bir şekilde faaliyet gösteren Türkiye, 2008-2021 yılları arasında Türk ortaklı 959 proje önerisi ile en fazla proje ortaklığı kuran 11. ülke oldu. Bahse konu projeler TÜBİTAK tarafından değerlendirilmekte, finanse edilmekte ve izlenmektedir.

Ülkemiz EUREKA’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme ile Eureka Ülke Üst Düzey Temsilciliği (High Level Represantative-HLR) pozisyonu ile temsil ediliyor.