Eureka kümelerinin ortak olarak yayınladıkları yapay zekâ odaklı çözümler içeren proje fikirlerinin beklendiği çağrının uluslararası başvuru aşaması 1 Mart 2021 itibari ile açılmıştır. Tek aşamalı olarak yürütülecek çağrıda fikir sahipleri uluslararası başvurularını FPP (full project proposal) olarak sunacaklar. Değerlendirme sonrası etiket (label) almaya hak kazanan başvuruların ulusal başvurularını yapmaları istenecek. Türk ortakların ulusal başvuru süreçleri TEYDEB’in 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile yürütülecek.

Yapay zekâ konulu çağrıya 28 Haziran 2021’e kadar çağrının web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki takvime göre yürütülecek çağrıya ilişkin Mart veya Nisan ayı içerisinde çağrıya ilişkin tanıtım günü düzenlenecektir. Bilgi gününün duyurusu www.eureka.org.tr sitesi üzerinden yapılacaktır.

https://xw4v9.mjt.lu/img/xw4v9/b/5qrul/vn02p.png

Türkiye dahil 14 ülkenin (Almanya, Avusturya, Belçika (Flanders ve Wallonia), Danimarka, Finlandiya, G. Afrika, G.Kore, İspanya, İsveç, Hollanda, Lüksemburg, Macaristan ve Sinagapur) destek verdiği çağrıya aktif olan tüm Eureka kümeleri (ITEA, Celtic-Next, Penta, Euripides, Smart, Eurogia) dahil olacaktır. İlgili ülkelerden en az bir ortak ile birlikte proje teklifinin sunulması gerekmektedir.

Çağrı web sitesi üzerinde bir ortak arama aracı (brokerage tool) kullanıma sunulmuştur. Ortak arayan firmalarımız ilgili araca kayıt olup araştırmalarını gerçekleştirebilirler.

Çağrının web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

İletişim:

EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi

eureka@tubitak.gov.tr