Eurostars projelerinin değerlendirme süreci iki aşamalı olarak yürütülmektedir. İlk aşamada, projeler başvuru dokümanları üzerinden ve elektronik ortamda, alanında uzman uluslararası hakemler tarafından teknik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. İkinci aşamada ise, tüm proje başvuruları bu değerlendirme raporları dikkate alınarak Bağımsız Değerlendirme Paneli’nde (IEP) görüşülmekte ve aldıkları puana göre sıralanmaktadır. Sıralama sonucunda eşik değeri geçerek ulusal fonlayıcı kuruluşlarca destekleneceği taahhüt edilen projeler, Eurostars projesi olmaya hak kazanmaktadır.

Eurostars Programı kapsamında, ilk aşamada elektronik ortamda gerçekleştirilen uluslararası değerlendirme süreçlerinde yer almak isteyen uzmanların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir:

- Yüksek öğrenim diploması (yüksek lisans veya üstü)
- Uzman olduğu teknoloji alanında 10 yıllık profesyonel tecrübe (doktora süresi dahil edilebilir)
- İyi düzeyde İngilizce

Hakemlik konusunda detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Eurostars Programı hakem havuzuna kayıt olmak için lütfen tıklayınız.