• EUREKA projelerinin fonkaynağı nedir?
  EUREKA programında uluslararası işbirlikleri oluşturulurken projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. Türkiye’de EUREKA programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. TÜBİTAK, EUREKA programına sunulan projeleri TEYDEB 1509 Programı ile desteklemektedir.
 • EUREKA’da ne tür projeler destekleniyor?
  Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan Ar-Ge  Projeleri, EUREKA kapsamında desteklenmektedir.
 • EUREKA Programı’na her zaman proje sunulabilir mi?
  EUREKA Network Projesi olarak adlandırdığımız modelde proje başvuruları her zaman yapılabilir. Küme projeleri için ilgili kümenin belirlediği tarihlerde proje sunulabilmektedir.
 • Proje fikrim yok ancak EUREKA Projeleri’nde yer almak istiyorum. Nasıl yapabilirim?
  EUREKA’nın resmi internet sitesine www.eurekanetwork.org adresinden erişebilir, ortak arayan projelerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. TÜBİTAK EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi  ile iletişime geçerek de ortak bulma konusunda yardım alabilirsiniz.
 • Proje başvurusu için yabancı ortak gerekli midir?
  Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir. Dolayısıyla, Türk firmalarının EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar, ünversiteler veya araştırma kurumları kendi ulusal kuralları çerçevesinde projelerde ortak olarak yer alabilirler.
 • EUREKA projelerinin değerlendirme süresi ne kadardır?
  EUREKA projelerinin değerlendirme süresi ortalama olarak 3 aydır.
 • TEYDEB’e sunduğum bir projeyi EUREKA projesi olarak yeniden sunabilir miyim?
  Daha önceden TEYDEB’e sunulan bir proje hiç bir değişiklik ve yenilik  yapılmaksızın  EUREKA projesi  olarak  sunulamaz.  Aynı  projenin  EUREKA projesi olarak tekrar sunulması TÜBİTAK tarafından iki kez desteklenmesi anlamına gelir ki bu söz konusu değildir.
 • EUREKA projesi TÜBİTAK tarafından kabul edilip ortakların ülkelerindeki ilgili kuruluşlar tarafından reddedildiği takdirde süreç nasıl işler?
  Bu  durum  TÜBİTAK’ın  destek  kararını  etkilemez, ortağınız kendi finansal imkânları ile projeye devam etme kararı alarak proje ortaklığını sürdürdüğü takdirde Türk ortak TÜBİTAK desteğinden faydalanabilir. Aksi durumda destek kararı iptal edilir.
 • Japonya, Hindistan gibi EUREKA üyesi olmayan ülkelerden projeye ortak dahil edebilir miyim?
  EUREKA Network projesinin oluşturulması için EUREKA üyesi iki ülkeden proje ortağının olması gerekmektedir. Bu şart sağlandıktan sonra 3. ülkelerdeki ortaklar da projeye dahil olabilirler.