EUREKA altında yer alan  EUREKA Network Projeleri ve EUREKA Kümeleri'nden herhangi birinden destek almaya hak kazanmanız halinde projeniz TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın (TEYDEB) 1509 kodlu Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenecektir. 1509 Programına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Destek Programına ilişkin ana unsurlar aşağıda belirtilmiştir.

 • 1509 Programına her zaman proje sunulabilir mi?
  1509 Progmanına her zaman proje başvurusu yapılabilmektedir.
 • Üniversite olarak EUREKA’ya proje sunabilir miyiz?
  1509 programı uyarınca üniversite ve araştırma merkezleri, yalnızca büyük firmaların veya KOBİ’lerin alt yüklencisi olarak yer alabilirler. 
 • EUREKA’da sağlanan destek oranı ne kadardır?
  Büyük ölçekli firmalara proje giderlerinin %60'ı, KOBİ’lere ise proje giderlerinin %75'i oranında hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Sağlanan desteğin süresinde ve miktarında bir kısıtlama var mıdır?
  1509 kapsamında projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilirler. Dahil olunan uluslararası programın gerektirmesi halinde kısıtlamalar göz önünde tutulmalıdır (Örneğin Eurostars projelernin süresi en fazla 36 ay olabilir.).
 • Hangi giderler desteklenecektir?
  1509 programı kapsamında desteklenecek olan EUREKA projelerine katılan firmaların aşağıdaki harcamaları desteklenebilecektir:
 1. Personel giderleri.
 2. Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,
 3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
 4. Malzeme ve sarf giderleri,
 5. Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 6. Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
 7. Yeminli mali müşavir giderleri.
 • EUREKA projelerinin değerlendirme süresi ne kadardır?
  EUREKA projelerinin değerlendirme süresi ortalama olarak 3 aydır.
 • EUREKA projesinde görev alan akademik personele ilgili ödemeler ne şekilde yapılır?
  Proje ortağı firma yaptığı harcamaları TÜBİTAK’a beyan ederek geçerli masraflarının karşılığını kurumdan alır. Projeye katkı sağlayan akademisyene ilgili ödemeyi projeyi yürüten firma gerçekleştirir.
 • EUREKA programına proje sunarak yatırım desteği alabilir miyim?
  EUREKA programı pazara dönük, ticarileştirilebilir Ar-Ge projelerine destek  sağlar, bu program aracılığıyla yatırım desteği almak mümkün değildir.